RADA

PRACA W WARUNKACH STOSUNKOWO NISKIEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Termin „wilgotność powietrza” jest używany w celu określenia ilości wilgoci w powietrzu.  Na zewnątrz, wilgotność powietrza może zmieniać się wraz z pogodą, podczas gdy w pomieszczeniach lub w biurze zmiany w wilgotności mogą zachodzić codziennie nie tylko pod wpływem warunków atmosferycznych, ale również wentylacji.

Wilgotność względna jest wyrażana w procentach. Procent pary wodnej mierzony w stosunku do maksymalnej objętości pary w powietrzu. W Holandii średnia wilgotność powietrza na zewnątrz wynosi od 60% do 80%. Może się jednak wahać od 5% do 100%. Maksymalna zawartość wilgoci w powietrzu jest osiągana przy wilgotności względnej na poziomie 100% i przewyższa ona potencjalną wilgotność w warunkach deszczu.

Wilgotność względna w domu lub biurze jest utrzymywana często na poziomie około 40% do 60%. Jest to ogólny poziom wilgotności optymalnej dla zdrowia i właściwy dla prawidłowego funkcjonowania dróg oddechowych.

Wzór na niską wilgotność powietrza*

Prawdopodobnie uważasz, że najniższa wilgotność powietrza występuje w gorące letnie dni, ale nie jest to zgodne z prawdą. Ciepłe powietrze w rzeczywistości absorbuje dużo wilgoci. Najniższa wilgotność względna powietrza występuje w chłodne zimowe dni, przy czystym, błękitnym niebie. Kiedy wieją wiatry z północnego-wschodu, a temperatura gwałtownie wzrasta w ciągu dnia i równie gwałtownie opada w nocy, może to prowadzić do względnej wilgotności powietrza wynoszącej około 20%. Królewski Holenderski Instytut Meteorologii w bazie lotniczej Deelen zarejestrował 23 marca 2013 r. wilgotność względną powietrza na poziomie zaledwie 18%! 

Skutki dla uszczelniania i klejenia

Niski poziom wilgotności względnej powietrza wpływa na stosowanie wielu produktów firmy Bison. Istnieją kleje i masy uszczelniające, które do całkowitego utwardzenia wymagają odpowiedniej wilgotności otoczenia. Należą do nich na przykład silikonowe masy [link to Polish version of Silicone Sealants] uszczelniające i Poly Max® [link to Polish version of Poly Max®]. Ale istnieją również kleje, takie jak kleje budowlane (płynne) czy kleje błyskawiczne Super Glue [link to Polish version of Super Glues], które wykorzystują wilgotność powietrza do utwardzania. Dlatego też należy uważać, kiedy wilgotność względna jest niska, ponieważ utwardzanie tych klejów i mas uszczelniających będzie trwało znacznie dłużej. Delikatne nawilżanie, na przykład za pomocą spryskiwacza do roślin, może przyspieszyć proces utwardzania.

Wpływ na działanie pochłaniacza wilgoci Vochtvreter

Pochłaniacz wilgoci Vochtvreter® [link to Polish version of Bison Moisture Absorber Original] nie będzie działał prawidłowo przy niskim poziomie wilgotności względnej powietrza. Wynika to z braku wystarczającej ilości wilgoci do pochłonięcia z otoczenia. Może to mieć miejsce nawet wtedy, gdy na szybach okien skrapla się para wodna. Okna działają jako tzw. mostki termiczne i dlatego na szybie skupia się wszelka wilgoć. Wynika to stąd, że na zewnątrz jest zimno, a w pomieszczeniu - ciepło. Wilgoć skrapla się więc na szybach okien. Pochłaniacz wilgoci Vochtvreter® [link to Polish version of Bison Moisture Absorber Original] zaczyna pochłaniać wilgoć, gdy tylko poziom wilgotności względnej ponownie wzrośnie.