FAQs

Chcesz o coś zapytać? Najpierw sprawdź FAQ. Znajdziesz tutaj najczęściej zadawane pytania, posortowane według tematyki.

Mocowanie i klejenie

Czy istnieją kleje, które można stosować na zewnątrz w temperaturze zbliżonej do zera stopni?

Nie, większość klejów trzeba nakładać w temperaturze powyżej 5 stopni Celsjusza, a niektóre z nich twardnieją dopiero w wyższych temperaturach.

Czy można trzymać klej w lodówce?

Tak, można. Ponieważ kleje nie twardnieją w temperaturze poniżej 5 stopni, zalecamy trzymać je w małych tubkach i butelkach, umieszczonych w (plastikowym) woreczku, w lodówce. Nie zalecamy wkładania ich do zamrażalnika, ponieważ niektóre kleje zawierają wodę.

Czy są dostępne kleje do materiałów z PP, PE, PA lub PFTE?

Nie, nie łaczy się tego rodzaju tworzyw sztucznych. Zasadniczo są one łączone w procesie przemysłowym prowadzonym w wysokiej temperaturze.

PP = Polipropylen
PE = Polietylen
PA = Poliamid = nylon
PTFE = Politetrafluoroetylen

Czym są "materiały porowate"?

Materiały porowate mogą pochłaniać wilgoć. Niektóre kleje i uszczelniacze zawierają wilgoć. Podczas korzystania z tego typu klejów czy substancji uszczelniających co najmniej jeden z łączonych materiałów musi być porowaty.

Do materiałów porowatych zalicza się: płyty gipsowe, nieobrobione drewno, beton i cegły, papier, tekturę, cement itd.

Wśród materiałów nieporowatych można wymienić: obrobione (polakierowane lub powleczone) drewno, beton i cegły, płyty budowlane, np. MDF, płyty pilśniowe trójwarstwowe i wielowarstwowe, tworzywa sztuczne twarde i miękkie, piankę polistyrenową (styropian, tempex, polistyren ekstrudowany), metal, szkło itd.

Którego kleju należy użyć do łączenia wyrobów glinianych i porcelany?

Najlepszy będzie dwuskładnikowy klej epoksydowy, np. Epoxy 5 minutes. Jeśli łączone elementy są dokładnie dopasowane, można użyć też superkleju (żelu). Jednak klej epoksydowy zapewnia najlepsze przyleganie, a także jest odporny na wodę i zmywanie w zmywarce.

Czy Epoxy Metal przewodzi prąd?

Nie, dwuskładnikowy klej Epoxy Metal ma szarę barwę, ale nie przewodzi prądu.

Czego mogę użyć do usuwania plam z kleju i jego resztek?

Jeśli jeszcze nie wyschły, większość klejów można usunąć acetonem. Klej do drewna można usuwać wodą.

Zasadniczo, po stwardnieniu resztki kleju można usuwać jedynie mechanicznie - innymi słowy, zdrapując, odcinając, za pomocą papieru ściernego itd.

Czy Poly Max® nie zawiera kwasów?

Nie. Wszystkie warianty Poly Max® są pozbawione kwasów.

Europejskie rozporządzenie o wyrobach budowlanych

Co wynika z europejskiego rozporządzenia o wyrobach budowlanych (CPR) nr 305/2011?

To rozporządzenie (CPR) weszło w życie 1 lipca 2013 r., ustanawiając minimalne wymagania dla wyrobów budowlanych w zakresie m.in. bezpieczeństwa, odporności ogniowej i wytrzymałości mechanicznej. Jeśli dla danej grupy produktów opracowano zharmonizowaną normę europejską, to producent jest zobowiązany wykazać ich zgodność z odpowiednimi wymaganiami UE oraz oznaczyć produkt symbolem CE. Ponadto producent musi udostępnić deklarację właściwości użytkowych (DoP) opisującą metody testowania produktów i wskazującą, jakie wyniki uzyskał w testach dany produkt. Kleje do PCW, kleje do płytek i kotwy chemiczne podlegają rozporządzeniu CPR. Masy uszczelniające podlegają rozporządzeniu od 2014 r. Na życzenie przesyłamy odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych.

Które grupy produktów są objęte europejskim rozporządzeniem o wyrobach budowlanych (CPR) nr 305/2011?

Kleje do PCW, kleje do płytek i kotwy chemiczne podlegają rozporządzeniu CPR. Masy uszczelniające podlegają rozporządzeniu CPR od lipca 2014 r.

Kiedy weszło w życie europejskie rozporządzenie o wyrobach budowlanych (CPR) nr 305/2011?

Rozporządzenie CPR w sprawie klejów do PCW, klejów do płytek i kotew chemicznych weszło w życie 1 lipca 2013 r. Masy uszczelniające podlegają rozporządzeniu CPR od 1 lipca 2014 r.

Czym jest DoP?

DoP to deklaracja właściwości użytkowych (Declaration of Performance). Opisuje ona metody testowania produktów i wskazuje, jakie wyniki uzyskał w testach dany produkt.

Jak mogę otrzymać deklarację właściwości użytkowych dla mojego produktu?

DoP jest dostępna w formie cyfrowej na stronie informacyjnej każdego produktu. Obecnie pracujemy nad udostępnieniem wszystkich deklaracji. Jeśli jakiejś brakuje, prosimy o przesłanie prośby o jej przesłanie za pomocą formularza kontaktowego.

Jak mogę otrzymać więcej informacji?

W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego.

REACH

Czym jest REACH?

REACH to nowe Europejskie rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych. To skrót od nazwy Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczanie użycia substancji chemicznych). Sednem REACH jest przekonanie, że przedsiębiorstwo musi być zasadniczo świadome wszelkiego ryzyka związanego z dostarczanymi materiałami oraz określać środki służące kontroli tego ryzyka. Po wdrożeniu REACH odpowiedzialność za ryzyko związane z substancjami chemicznymi przeniosła się z rządów na przedsiębiorstwa.

Co jest celem REACH?

Celem REACH jest zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w produkcji i użytkowaniu substancji chemicznych w celu ochrony ludzi i środowiska. Dzięki REACH na używanych substancjach znajduje się więcej informacji. Przepływ informacji o tych substancjach ulega poprawie na całej długości łańcucha dostaw, od producenta do odbiorcy i z powrotem.

Jakie pociąga to za sobą zobowiązania?

Producenci, dystrybutorzy i importerze mają obowiązek rejestrowania substancji wykazując określone ich cechy związane z bezpieczeństwem ludzi i środowiska. W celu zapewnienia odpowiedniego zakresu informacji określono kilka warunków i wymogów. Zależą one np. od ilości i szkodliwych cech substancji. Przedsiębiorstwa muszą zaopatrzyć łańcuch dostaw w informacje o możliwości kontrolowania ryzyka. Do przygotowania rejestracji użytkownicy substancji (np. klejów, uszczelniaczy i powłok) muszą dostarczyć dostawcom informacji. W przypadku większości krytycznych substancji chemicznych opracowuje się przepis, zgodnie z którym UE może, na surowych warunkach, wydać zezwolenie na produkcję i użytkowanie substancji.

Jaki jest plan?

Rozporządzenie REACH obowiązuje od 1 lipca. Przed 1 grudnia 2008 r. wszystkie substancje należy zarejestrować w urzędzie rejestracyjnym REACH w Finlandii. Dnia 1 grudnia 2010 r. muszą być znane wszystkie najbardziej niebezpieczne substancje. Do dnia 1 lipca 2018 należy wprowadzić wszystkie substancje do REACH.

Co REACH oznacza dla odbiorcy końcowego?

Odbiorcy otrzymują produkty, których dokumentacja znacznie lepiej opisuje zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Wiele zastosowań w branży klejów i mas uszczelniających jest podobnych, w związku z czym branża klejów i uszczelniaczy opracowała pewną liczbę tzw. "typowych scenariuszy narażenia" i przekazała je do dostawców surowców. Po ich opracowaniu Bison poprosiła dostawców surowców o zarejestrowanie używanych substancji i przetestowanie sposobów, w jaki używa się naszych produktów. W rezultacie cały proces będzie bezpieczniejszy dla ludzi i środowiska.

Czy wiążą się z tym niekorzystne skutki?

Rozporządzenie REACH obowiązuje od 1 lipca. Przed 1 grudnia 2008 r. wszystkie substancje należy zarejestrować w urzędzie rejestracyjnym REACH w Finlandii. Dnia 1 grudnia 2010 r. muszą być znane wszystkie najbardziej niebezpieczne substancje. Do dnia 1 lipca 2018 należy wprowadzić wszystkie substancje do REACH.

Jak Firma Bolton Adhesives dba o bezpieczeństwo?

Firma Bolton Adhesives rozpoczęła analizowanie ryzyka. Bazując na naszej dotychczasowej wiedzy badamy:

  • Klasyfikację zagrożeń związanych z substancją.
  • Częstość występowania substancji w naszych produktach.
  • Szansę, że substancja nie zostanie zarejestrowana lub zostanie wycofana z rynku.

W odpowiednim czasie wykorzystamy tę analizę do proponowania alternatyw.

Gdzie można się zwrócić chcąc uzyskać więcej informacji o REACH?

www.reachcentrum.eu
http://ec.europa.eu/enterprise/reach (w języku niemieckim/angielskim/francuskim)
http://ecb.jrc.it/reach

Wierzymy, że te informacje odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. Aby odpowiedzieć na wszystkie pytania jak najlepiej i udzielać jak najlepszych rad, Bison założyła grupę projektu REACH. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z nami pod adresem reach.du@bison.boltongroup.nl. Dołożymy starań, by udzielić jak najlepszej odpowiedzi!