Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejszą stronę przedstawia firma Bolton Polska sp. z o.o. 

Zawartość strony (wszystkie teksty, obrazy, dźwięki i oprogramowanie) jest chroniona prawem autorskim. Zawartość strony jest przeznaczona do użytku osobistego. Odwiedzającym stronę Bison nie wolno udostępniać publicznie ani powielać prac chronionych prawem autorskim ani innych informacji dostępnych na stronie bez zgody Bolton Polska sp. z o.o.  (nawet w ramach własnej sieci).

Pomimo nieustającej troski i uwagi, jakie poświęcamy tworzeniu naszej strony, nie możemy dać gwarancji dotyczących kompletności i dokładności informacji na niej zawartych.

Nasze zalecenia dotyczące przetwarzania opracowano na podstawie szeroko zakrojonych badań i praktycznego doświadczenia. Duża różnorodność materiałów i warunków klejenia sprawia, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za uzyskane wyniki i/lub szkody wynikłe z użycia produktu. Z przyjemnością dzielimy się jednak naszymi zaleceniami.

Nie możemy też zagwarantować, że informacje na naszej stronie są odpowiednie do Państwa zastosowania. Wszelkie informacje, produkty i usługi są oferowane samodzielnie i bez (dorozumianej) gwarancji czy rękojmi dotyczącej prawdziwości informacji, jej przydatności do określonego celu lub innych kwestii.

Bolton Polska sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie lub bezpośrednie o jakimkolwiek charakterze wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem ze strony lub (tymczasowej) niemożności skorzystania z informacji na stronie. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie lub bezpośrednie wynikające z korzystania z informacji pozyskanych ze strony Bison.

Wszelkie dane, wskazówki, pomysły lub materiały przesyłane od Państwa do firmy Bison (e-mailem czy w formie elektronicznej) są zasadniczo materiałami nieobjętymi klauzulą poufności i mogą być wykorzystywane lub odtwarzane przez firmę Bolton Polska sp. z o.o. bez Państwa zgody. Wszelkie informacje przesyłane do firmy Bison muszą być prawdziwe i zgodne z prawem oraz nie mogą naruszać praw stron trzecich.

Informacje na stronie Bison (wliczając niniejsze informacje prawne) są regularnie uzupełniane i aktualizowane; mogą się w nich pojawić bez jakiegokolwiek powiadomienia zmiany, mające natychmiastowy skutek.